Realizowane projekty:

Autism –PL-LT Platform Supporting Servies

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Białystok wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Kaunas Pranas Daunys Center of Education w Kownie realizują projekt Autism –PL-LT Platform Supporting Servies. Celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej między instytucjami w zakresie rozwijania bardziej zintegrowanej i lepszej jakości usług publicznych dedykowanych osobom z autyzmem i ich rodzinom poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

Zapraszamy na kolejny Piknik Błękitnych Serc

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku wraz ze współorganizatorami mają zaszczyt zaprosić wszystkich swoich podopiecznych na kolejny już Piknik Błękitnych Serc,

Trzeci Podlaski Przegląd Filmów na temat Autyzmu i Zespołu Aspergera – Niebieskie Impresje Filmowe

Zapraszamy na kolejny już, Trzeci Podlaski Przegląd Filmów na temat Autyzmu i Zespołu Aspergera pod nazwą: „Niebieskie Impresje Filmowe”.

„Razem odkrywajmy sensoryczny świat osób z autyzmem”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w projekcie„Razem odkrywajmy sensoryczny świat osób z autyzmem”
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Wspólna pomoc – program wsparcia rodzin i terapeutów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu

Z radością chcielibyśmy przekazać informację, że otrzymaliśmy dotację ze środków PFRON przyznaną przez Miasto Białystok

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013