Szkolenia i konferencje:

Zapraszamy na szkolenie z zakresu metody Delacato

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, zaprasza na szkolenie z zakresu prowadzenia stymulacji sensorycznej metodą C. Delacato. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania stymulacji sensorycznej wg teorii C. Delacato w terapii, edukacji i wychowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się

Zapraszamy na szkolenie  z zakresu 9-ciu krytycznych umiejętności porozumiewania się. Szkolenie omawia, jak uczyć krytycznych umiejętności porozumiewania się, które prowadzą do większej niezależności w domu, pracy i społeczeństwie niezależnie od modalności komunikacyjnej.

Termin: 8.12.2017 r.
Cena: 450 zł

Szkolenie z zakresu komunikacji metodą PECS

SZKOLENIE PECS – 1 poziom, termin: 9-10.12.2017r.

Miejsce szkolenia: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
ul. K. Pułaskiego 96 15-338 Białystok. Cena 900 zł
PECS to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dedykowana głównie osobom ze spektrum autyzmu. Jest jedynym dostępnym w Polsce kompleksowym programem, służącym do szybkiej nauki umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu.

Warsztaty z zakresu AAC

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie  rodziców, wolontariuszy oraz osoby opiekujące się dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu  na praktyczne warsztaty alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Zapraszamy na warsztaty PSTIS

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku

Zaprasza rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, terapeutów dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z terenu województwa podlaskiego na wykłady połączone z warsztatamipt.Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013