Co to jest autyzm?

Autyzm dziecięcy – zaburzenie rozwojowe, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu to obecnie to najczęściej występujące całościowe zaburzenia neurorozwojowe. W Polsce wykrywane są u 1 dziecka na 300; w Wielkiej Brytanii i USA u 1 na 100. ONZ oficjalnie uznał zaburzenia ze spektrum autyzmu za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy czy AIDS. Terapia i edukacja tych dzieci przestała być problemem marginalnym, a stała się problemem społecznym, dotyczącym bardzo wielu rodzin i większości placówek oświatowych.
Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m. in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.
Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Osoby te zwykle z trudem nawiązują relacje a innymi ludźmi, mają problemy z komunikacją i myśleniem abstrakcyjnym., u części z nich występują również trudności w uczeniu się.
Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane. Obok trudności z wyobraźnią i interakcjami społecznymi mają również problemy z kontrolą swoich zachowań.
Trudności z komunikacją:
Osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Duże trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów.
Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo, co do nich mówią inni. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy i symbole wizualne.
Są też osoby z autyzmem, które mają dobre umiejętności językowe, lecz z trudem przychodzi im nawiązanie dialogu (wzajemny charakter rozmowy), w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę (echolalia) lub trzymają się jednego tematu i mówią bez przerwy np. o swoich zainteresowaniach.
Trudności w relacjach społecznych:
Osoby z autyzmem mają często problemy z rozpoznawaniem lub rozumieniem emocji i uczuć innych osób a także z wyrażaniem własnych. To sprawia, że trudno im nawiązywać relacje społeczne. Mogą:

  • nie rozumieć niepisanych zasad społecznych,
  • robić wrażenie obojętnych, bo nie zauważają lub nie rozumieją emocji innych osób,
  •  preferować spędzanie czasu w samotności aniżeli szukać towarzystwa innych ludzi,
  • zachowywać się „dziwnie” lub nieadekwatnie do sytuacji,

Osoby autystyczne mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Niektóre z nich chcą nawiązywać relacje z innymi ludźmi ale nie wiedzą w jaki sposób.
Trudności z wyobraźnią społeczną:
Wyobraźnia społeczna pozwala nam na rozumienie i przewidywanie zachowań innych osób, rozumienie abstrakcyjnych pomysłów czy sytuacji nie związanych z codziennym życiem. Problemy z wyobraźnią społeczną sprawiają, że osoby z autyzmem mają trudności z:

  • przewidywaniem tego co zaraz nastąpi lub może nastąpić,
  • rozumieniem zagrożeń, np. wybieganie na ruchliwą ulicę może być niebezpieczne,
  • uczestnictwem w grach i zabawach opierających się na wyobraźni (dzieci z autyzmem mogą czerpać z nich przyjemność, ale mają tendencje do odgrywania wciąż tego samego),
  • przygotowaniem się na zmiany i planowaniem,
  • radzeniem sobie z nowymi, nietypowymi sytuacjami.

Problemy z wyobraźnią społeczną nie oznaczają, iż u osób z autyzmem występuje brak wyobraźni w ogóle. Wśród osób autystycznych znane są osoby bardzo kreatywne: artyści, pisarze, muzycy.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013