Jak diagnozować autyzm?

Diagnozę autyzmu stawia zespół specjalistów: psychiatra, psycholog, pedagog specjalny, w oparciu o kryteria diagnostyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD- 10.
Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i im wcześniej rozpoczęta zostanie intensywna terapia tym większa jest szansa na poprawę jego stanu. Aktualnie stosowane metody terapii dają szansę na znaczną poprawę funkcjonowania dziecka z autyzmem. Terapia powinna być jednakże intensywna, systematyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W efekcie tylko tak prowadzonej terapii objawy autyzmu mogą stać się dyskretne i słabo nasilone. Całościowa terapia autyzmu obejmuje terapię psychologiczno- pedagogiczną, terapię logopedyczną, oddziaływania ukierunkowane na regulację odbioru i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia (terapia SI), a także leczenie zaburzeń somatycznych. Osoby z autyzmem mają indywidualnie mniej lub bardziej nasilone problemy z odbiorem bodźców zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, czuciowych itd.), co może wpływać znacząco na ich rozwój, zachowanie lub może rozpraszać ich uwagę. W przypadku nasilonych problemów z nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością, może im to sprawiać duży dyskomfort, ból i cierpienie.
Konieczne jest dbanie o ogólny stan zdrowia osób z autyzmem ponieważ dodatkowe choroby mogą znacznie pogarszać ich funkcjonowanie i nasilać zaburzenia sensoryczne.
W całościowej opiece nad dziećmi i dorosłymi osobami autystycznymi bardzo istotne jest również odpowiednie wspieranie rodziców i całego otoczenia. Ze względu na fakt iż, u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia problemy rodzin osób dorosłych wiążą się z zapewnieniem całodobowej opieki i wsparcia. Największą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe. Wiele rodzi potrzebuje pomocy finansowej na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznej i systematycznej terapii.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013