Jak rozpoznać autyzm?

Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Obserwuje się wtedy nieprawidłowości w zachowaniu dziecka, które dotyczą trzech sfer rozwojowych: komunikacji, relacji społecznych oraz zainteresowań i zabawy. Wśród typowych zachowań autystycznych można zaobserwować: unikanie kontaktu wzrokowego, dziwaczne zachowania (autostymulacje), brak reakcji na dźwięki i osoby, schematyczne i długotrwałe aktywności, brak mowy lub niewykorzystywanie jej do komunikowania się z otoczeniem, nadmierna aktywność fizyczna lub skrajna bierność, brak kontaktu z innymi dziećmi w zabawie, samotna zabawa, chorobliwe przywiązanie do wybranych przedmiotów, nieświadomość niebezpieczeństwa.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013