KTA

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku istnieje od 27 marca 1997 roku, zrzesza ok. 150 rodzin zamieszkujących teren województwa podlaskiego, a w ramach organizowanych form pomocy obejmuje opieką ponad 200 rodzin. W ramach świadczonych usług diagnostyczno – terapeutycznych organizujemy różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym m.in.:

  • zajęcia indywidualne pedagogiczne, logopedyczne i z zakresu integracji sensorycznej,
  • zajęcia grupowe dla małych dzieci, którym celem jest rozwijanie umiejętności społecznych,
  • zajęcia grupowe Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • grupowe zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla starszych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
  • diagnozę funkcjonalną, itp.

W ramach działań na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin organizujemy szkolenia dla rodziców i profesjonalistów. Od wielu lat prowadzimy też zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci, które przejawiają zachowania trudne.  Jesteśmy aktywnymi członkami Porozumienia „Autyzm – Polska“.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013