Kadra

Kadra Pedagogiczna OSTO to mieszanka doświadczenia i młodości. Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli i specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem dbają na co dzień o wszechstronny rozwój naszych podpieczonych.

 

mgr Marcin Kruhlej – Dyrektor OSTO
Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Absolwent kompleksowego kursu z zakresu zarządzania „PROMENGO” organizowanego pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Realizator i pomysłodawca wielu inicjatyw oraz projektów społecznych. Współzałożyciel kilku placówek zajmujących się integracją społeczną osób z niepełnosprawnością, funkcjonująych w Czarnej Białostockiej, Bielsku Podlaskim oraz Łomży. Wieloletni współpracownik Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Fundacji Dialog w Białymstoku. Ukończył kurs „Profesjonalny menedżer w NGO” na warszawskiej uczelni Collegium Civitas, oraz kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej.

Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego, między innymi jako doradca z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej „Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.


mgr Andrzej Cwaliński – Wicedyrektor OSTO
Nauczyciel dyplomowany, kwalifikowany terapeuta AAC, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel-informatyk. Posiada 19 letni staż pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Ukończył szereg szkoleń i warsztatów z zakresu dyrektywnych i niedyrektywnych form pracy terapeutycznej, m.in. z zakresu: ABA, terapii poznawczo-behawioralnej, programów: The Growing Minds Autism Program, Intensive Interaction, Attention Autism, The Son-Rise Program, Growth Trough Play System, TEACCH, VB-MAP oraz podejścia Pyramid Approach To Education.

Edukator osób dorosłych, m.in. w:

  • Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie
  • Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
  • Uniwersytecie w Białymstoku
  • Fundacji Hope For The Future (Brampton, Kanada)

Prelegent na konferencjach krajowych (Kraków, Poznań, Sandomierz, Częstochowa) i zagranicznych (Brześć, Białoruś). Prowadzący szkolenia z zakresu AAC certyfikowanych przez StowarzyszenieMówićbez Słów – ISAAC Polska (International Society for Augmentative and Alternative Communication).

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu deficytów komunikowania się. Zainteresowania poza zawodowe: fotografia, muzyka, etologia.


SPECJALIŚCI:

 

mgr Justyna Kotowicz – Wiercińska – psycholog
Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na co dzień pracuje zarówno z osobami zdrowymi, jak i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, nauczyciel, terapeuta przez sztukę, coach rodzicielski, trener, technik masażysta. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, w prowadzeniu zajęć indywidualnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym i doradczym, spotkania coachingowe) oraz grupowych (warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie; Krakowskim Stowarzyszeniem Ocalić Szansę, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. W Centrum Terapii PROMITIS pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opierając się miedzy innymi na założeniach terapii behawioralnej


mgr Ewa Matuszewska-Żyżyk – logopeda
Logopeda, absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Z zawodu i z zamiłowania – logopeda. Prócz tego jest oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą. Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność jej pracy pedagogicznej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (alalia, upośledzenie umysłowe, opóźnienia rozwojowe). Od wielu lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację Oswoić Świat w Białymstoku oraz w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku. Do tej pory pracowała jako logopeda w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VITA” w Białymstoku.


mgr Małgorzata Romanowicz – logopeda
Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta z kilkuletnim stażem w pracy dziećmi autystycznymi. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studiów z zakresu oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła liczne szkolenia i kursy dotyczące rozwijania komunikacji, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz pracy z małymi dziećmi. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Interesuje się neurologopedią oraz metodą integracji sensorycznej.


mgr Urszula Malinowska – terapeuta SI
Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody treningu słuchowego prof. A.A. Tomatisa. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią i diagnozą dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Ukończyła między innymi: kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się osób niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną, kurs I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, kurs diagnozowania i prowadzenie terapii metodą treningu słuchowego wg prof. A.A. Tomatisa. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, szczególnie w zakresie oceny i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów z dziedziny zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem.


 NAUCZYCIELE/TERAPEUCI:


mgr Anna Dojlida-Jurczak
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz oligofrenopedagog. Ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej w SPOA w Gdańsku. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu trudnych zachowań i wykorzystywania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z niedostosowaniem społecznym. Specjalizuje się w dogoterapii. wieloteni pracownik SOSW w Hajnówce.


mgr Alicja Brakoniecka
Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej w Nauczycielkim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Posiada wyższe wykształcenie z zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapeuta i nauczyciel OSTO Białystok z wieloetnim stażem. Ukończyła szkolenia „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, szkolenie podstawowe PECS, dotyczące terapii behawioralnej oraz Growth trough Play System (GPS) Level 1 i posiada uprawnienia do włączania metody GPS w swoja pracę terapeutyczną.


mgr Agnieszka Bułynko
Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Od 2011 r. pracuje z dziećmi z autyzmem. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat terapii dzieci ze spektrum autyzmu uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Jest aktywnym członkiem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Białymstoku.


mgr Marta Busko
Oligofrenopedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener grupowy. Absolwentka Studium Psychologii i Psychoterapii I i II stopnia. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej, Programu PECS, metod terapeutycznych, metod aktywizujących w pracy z grupą oraz kurs Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego KTA. Zainteresowana rozwojem osobistym i doskonaleniem zawodowym.


mgr Julita Dacewicz
Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Systematycznie uczestniczy w różnych szkoleniach. Pracę zawodową zaczęła jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


mgr Michał Fiedosiuk
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Podczas wieloletniej pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi podnosił swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach między innymi: 3 stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji PECS (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych.


mgr Dawid Krajewski
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog. Absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Terapeuta z 10-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadzący zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w grupach osób dorosłych oraz młodzieży (osoby w wieku od 10 do 22 roku życia), zajęcia ruchowe oraz terapię indywidualną. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu: 3 – stopniowe szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania, 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie PECS, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki.


mgr Magda Malinowska
Pedagog; absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Pracę zawodową rozpoczęła, jako wychowawca i prowadzący świetlicę socjoterapeutyczną Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Była wychowawcą na licznych obozach i turnusach kolonijnych dla dzieci i młodzieży, przejawiających zachowania trudne oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Brała udział m.in. w realizacji projektu Komendy Wojewódzkiej Policji pt. „Powrót” i „Trening Umiejętności Społecznych” współprowadząc zajęcia w Zakładach Karnych w Białymstoku. Od kilku lat jest związana ze wspólnotą zrzeszającą osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Nieustannie podnosi kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

mgr Justyna Dzierzkowska
Nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, oraz Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Trener i instruktor rekreacji ruchowej z  taekwon-do i samoobrony. Posiada szeroki zakres wiedzy na temat kształtowania rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dzieci i młodzieży. Jako studentka AWF brała udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych w Poznaniu i Krakowie dotyczących  sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz urazowości w sporcie. Doświadczona w prowadzeniu zajęć z elementami gier i zabaw w połączeniu z rytmiką również w klasach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.


mgr Beata Kolendo
Absolwentka studiów magisterskich Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej na Wydziale Pedagogikii i Psychologii w Białymstoku. Brała udział w szkoleniu w zakresie umiejętności wychowawczych (40 godz.). Wieloletnia wolontariuszka Domu Dziecka.


mgr Marta Popławska
Pedagog z wyboru, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w oddziałach integracyjnych szkoły podstawowej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, takich, jak np. „Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki” , „Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej”, „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne”, „Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym”, kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayres “Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, “Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych”,” Metody pracy z uczniem z autyzmem”, „Terapia dziecka ze spektrum autyzmu”, “ABC pedagoga wspomagającego” i in. Interesuje się poznawaniem różnych metod wspierania rozwoju osób ze spectrum autyzmu oraz dzieci I młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


mgr Nina Zawadzka
Nauczyciel – terapeuta, nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie PECS, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki, szkolenie z terapii wzroku.


mgr Kamila Płońska
Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika terapeutyczna oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na APS w Warszawie, studia licencjackie na kierunku Rewalidacja na NKRRiWF w Białymstoku. Ukończyła szkolenie z zakresu Autyzmu Wczesnodziecięcego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem zdobyła na rynku amerykańskim pracując metodami niedyrektywnymi (przeszkolona w pracy metodą Opcji – Son Rise oraz DIR/Floortime). Prowadzi terapię pedagogiczną w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego KTA.


mgr Katarzyna Pućkowska
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na NWSP w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji uczniów autystycznych w CEN w Białymstoku. Brała udział w wielu formach doskonalących dotyczących m.in: tworzenia programów stymulacji sensorycznej, wprowadzania alternatywnej komunikacji metodą PECS, prowadzenia treningu skupiania uwagi, prowadzenia zajęć TUS, wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


mgr Katarzyna Trybułowska
Pedagog, nauczyciel w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Początkową oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik projektów i warsztatów organizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Fundację Edukacji i Twórczości oraz Projektor – wolontariat studencki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Ukończyłą szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz Growth trough Play System (GPS) Level 1 i posiada uprawnienia do włączania metody GPS w swoja pracę terapeutyczną.


mgr Elwira Rudzińska
Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także studia z zakresu terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki. Od wielu lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, komunikacji pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkonej, wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu.


mgr Rafał Żukowski
Nauczyciel mianowany. Ukończył pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, a także podyplomowo – socjoterapię oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Z Ośrodkiem związany jest od 2008 roku, wcześniej pracował m. in. w domu dziecka, prowadził też kurs szybkiego czytania i technik efektywnej nauki. Wybrane kursy: metoda V. Sherborne – I stopień, Stosowana Analiza Zachowania, komunikacja alternatywna – AAC – III stopień, metoda PECS; diagnoza i tworzenie programów stymulacji sensorycznej.


ASYSTENCI NAUCZYCIELA:


mgr Agnieszka Oleksiuk
Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Podczas studiów zaczęła interesować się zagadnieniami z oligofrenopedagogiki, co skłoniło ją do poświęcenia swojej pracy dyplomowej tejże tematyce. W przyszłości zamierza uzupełnić wykształcenie, aby dogłębnie poznać specyfikę pracy z dziećmi autystycznymi. Obecnie pracuje jako asystent nauczyciela terapeuty.


mgr Beata Bolesta
Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną. Tytuł magistra uzyskała z zakresu pracy socjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku.  Współpracowała  ze  Stowarzyszeniem Klanza  przy  organizacji festynów, oraz jako pomoc wychowawcy  w świetlicy  socjoterapeutycznej  stowarzyszenia  „Przyjaciele”. Dwukrotny  koordynator regionalny  projektu  Szlachetna Paczka oraz wolontariusz Paczki Seniora. Wcześniej kierownik klubu „Dobry Czas” w Caritas Archidiecezji Białostockiej.


mgr Paulina Gierejko
Ukończyła studia z zakresu historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ukończyła warsztaty z zakresu postrzegania świata przez osoby z autyzmem, rozwijania alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem oraz zastosowania specjalistycznych aplikacji w kształceniu kompetencji społecznych. Uczestniczyła także w szkoleniu „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013