Realizowane projekty

Projekty zrealizowane w roku 2013

  • Most ku samodzielności – zajęcia terapeutyczne indywidualne realizowane w ramach Punktu, zajęcia grupowe dla dzieci do lat 8 – 4 grupy, zajęcia grupowe dla dzieci od 9 lat – 3 grupy, prowadzenie terapii w OSTO.

Okres: 1 stycznia 2012 – 31 marca 2013 r.
Dofinansowanie: PFRON – 140.996 zł.

Projekty zrealizowane w roku 2012

  • Razem oswajamy świat – zajęcia realizowane przez Ośrodek na ul.Zaściańskiej dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poprawiające funkcjonowanie społeczne i podnoszące poziom jakości życia oraz zdrowia.

Okres: 24.01 – 31.08.2012
Dotacja UM Białystok Departament Spraw Społecznych – 48.000 zł;

  •  Razem do celu – zajęcia grupowe dla małych dzieci i nastolatków realizowane w ramach Punktu.

Okres: marzec – czerwiec 2012
Dotacja: UM Białystok Departament Edukacji w wysokości 5000 zł

  • W drodze ku dorosłości II – 5-dniowe półkolonie terapeutyczne usamodzielniające dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku szkolnym z terenu miasta Białegostoku.

Okres: 30.06 – 31.08.2012
Dotacja: UM Białystok Departament Edukacji – 2 000 zł;

  •  Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulujących – szkolenia kadry w zakresie zaburzeń sensorycznych.

      Okres: listopad – grudzień 2012 r.
      Dotacja: ROPS w wysokości 7.200 zł.

  •  Autyzm – teoria i praktyka – (45 godzinne szkolenie dla nauczycieli i opiekunów pt. Terapeutyczne potrzeby osób autystycznych – systemowymodel terapii, której celem jest dostarczenie konkretnej wiedzy i umiejętności niezbędnej w prowadzeniu terapii i sprawowaniu specjalistycznej opieki nad osobami z autyzmem) i rodziców.  (24-godzinne warsztaty dla rodziców osób z autyzmem pt. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci).

Okres: czerwiec – grudzień 2012
Dotacja: UM Białystok Departament Spraw Społecznych – 11.525 zł;

  • Doganiamy rówieśników – indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi realizowane w Punkcie, których celem jest nabywanie, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach.

Okres: 1.06. – 31.12.2012
Finansowane: UM Białystok Departament Spraw Społecznych 107.000zł

  • Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na 2012 r.” realizowana w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku.

Okres: 15 stycznia – 15 grudnia 2012 r.
Dotacja: UM Białystok Departament Edukacji w wysokości 60.000 zł;

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013