Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Co warto wiedzieć o Punkcie

Krótka historia

W roku 1998 KTA/ Oddział Białystok otworzyło jedyny w całym regionie północno-wschodnim ośrodek specjalizujący się w terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w którym miejsce znalazło wówczas 12-ro dzieci. Szybko okazało się, że potrzeby są dużo większe. Zaczęło do nas napływać coraz więcej rodziców z całego województwa szukających pomocy dla swoich autystycznych dzieci.
Początkowo diagnozowanie dzieci oraz nauka ich nauczycieli i rodziców kompetencji terapeutycznych odbywało się w ramach cyklicznych edycji Studium Pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom.
W roku 2002 dzięki kontraktowi z Podlaską Kasą Chorych utworzylismy pierwszą w regionie Specjalistyczną Wojewódzką Poradnię dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu świadczącą ambulatoryjne usługi diagnostyczne, konsultacyjne i terapeutyczne.
Powołanie w r. 2004 NFZ z jednoczesna likwidacją Kas Chorych nie było dla nas korzystną zmianą. Już po krótkim czasie współpracy okazało się , że warunki proponowanych przez NFZ umów zaczęły się pogarszać do tego stopnia, że uniemożliwiło to ostatecznie prowadzenie poradni zgodnie z przyjętymi przez nas standardami w leczeniu osób z autyzmem. Poradnia została zlikwidowana.
Chcąc zapewnić dostęp do specjalistycznj pomocy rodzinom dzieci z autyzmem bądących wcześniej pod opieką poradni stowarzyszenie poszukiwało innych rozwiązań. W ten sposób powstała kolejna działalność KTA pod nazwą Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny w ramach którego prowadzona jest diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu.
Finansowanie – projekty
Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny nie ma stałego źródla finansowania.
Co roku Zarząd KTA O/ Białystok stara się pozyskiwać fundusze na realizację tego zadania uczestnicząc w konkursach ogłaszanych na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych itp. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu następuje podpisanie umowy na realizację zadań w niej zawartych a następnie przekazanie funduszy. Wraz z przekazaniem środków finansowych rozpoczyna się realizacja projektu. Ogłoszenie o realizowanym projekcie umieszczane jest na naszej stronie internetowej. Rodzaj realizowanych działań oraz ich ilość jest uzależniona od warunków stawianych przez zleceniodawców oraz możliwości kadrowo-lokalowych.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013