Kadra

 Terapeuci pracujący w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym
Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku

Bajguz Maria
Borowik Katarzyna
Bułynko Agnieszka
Busko Marta
Danowska Agnieszka
Depczyński Wojciech
Fiedosiuk Michał
Frankowska Ewa
Jabłońska Ewa
Kamieńska Ewelina
Kowalewska Ewa
Kowalewska Justyna
Krajewski Dawid
Łukasz Piwowarczyk
Malinowska Urszula
Mazurek Januć Kamila
Migała Agata
Polak Małgorzata
Pućkowska Katarzyna
Sznajder-Grześ Katarzyna
Szymborska Beata
Zawadzka Nina
Złotowska Joanna

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013