Realizowane projekty

Harmonogram prowadzonych zajęć PUNKT –  ” Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja  ( IV.2018-III.2019)

     

Kwiecień 2018.r – rekrutacja beneficjentów na podstawie zgłoszeń;

Kwiecień 2018 r. – czerwiec 2018 r. – realizacja zajęć w ramach poszczególnych form wsparcia;

Lipiec -sierpień  2018 r. – przerwa wakacyjna w realizacji projektu;

Wrzesień 2018 r. –  modyfikacja IPET i dalsza realizacja zajęć i kontynuacja terapii w PD-K;

Wrzesień 2018 r. – marzec-2019 r.- kontynuacja specjalistycznej terapii, półkolonie terapeutyczne oraz bieżący monitoring;

Marzec-2019 r.- ewaluacja IPDz, IPET oraz programów zajęć grupowych;

Kwiecień 2019.r – sporządzenie sprawozdania z realizacji programu w drugim okresie finansowania;

 

Zajęcia Uspołeczniające Trening Umiejętności Społecznych, Indywidualna Terapia Logopedyczna, Zajęcia Uspołeczniające Mały TUS , Indywidualna Terapia Sensoryczna, Indywidualna Terapia Pedagogiczna,   Zajęcia Komputerowe, Zajęcia grupowe z rodzicami ” Razem poznajemy świat”, Trening Metodą prof. Alfreda A. Tomatis’a, Fizjoterapia, Uspołeczniające Zajęcia Audiowizualne odbyły się    – w okresie od 01.04.2018r. – do 31.03.2019r. w godz. pracy PD-K 14:00-19:00

Półkolonie terapeutyczne, usamodzielniające dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Lato 2018 – w okresie 16.07.2018 r do 27.07.2018 r

I turnus półkolonii letnich – 16.07.-20.07.2018 r.

II turnus półkolonii letnich – 23.07.-27.07.2018 r.

Zajęcie w godz. 8:00 -16:00

Półkolonie terapeutyczne, usamodzielniające dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Zima 2019 – w okresie 28.01.2019 r do 08.02.2019 r

I turnus półkolonii zimowych – 28.01-01.02.2019 r.

II turnus półkolonii zimowych – 04.02.-08.02.2019 r.

Zajęcie w godz. 8:00 -16:00

 

Harmonogram prowadzonych zajęć w PUNKCIE DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNYM –  ” Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja  ( IV.2017-III.2018)

Kwiecień 2017 r. – przeprowadzenie rekrutacji i ustalenie składu poszczególnych grup pod kątem potrzeb i możliwości dzieci, opracowanie, scenariuszy zajęć

Kwiecień 2017 r. – czerwiec 2017 r.  – realizacja zajęć według opracowanych na każde zajęcia scenariuszy

Lipiec -sierpień  2017 r. – przerwa wakacyjna w realizacji projektu

Wrzesień 2017 r.- marzec-2018 r. – kontynuacja zajęć według opracowanych na każde zajęcia scenariuszy

Zajęcia Uspołeczniające Trening Umiejętności Społecznych, Indywidualna Terapia Logopedyczna, Zajęcia Uspołeczniające Mały TUS , Indywidualna Terapia Sensoryczna, Indywidualna Terapia Pedagogiczna,   Zajęcia Komputerowe, Zajęcia grupowe z rodzicami ” Razem poznajemy świat”, Trening Metodą prof. Alfreda A. Tomatis’a, Fizjoterapia , Uspołeczniające Zajęcia Audiowizualne odbyły się    – w okresie od 01.04.2017- do 31.03.2018r w godz. pracy PD-K 14:00-19:00

Półkolonie terapeutyczne, usamodzielniające dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Lato 2017 – w okresie 31.07.2017r do 11.08.2017r

I turnus półkolonii letnich – 31.07.-04.08.2017 r.

II turnus półkolonii letnich – 07.08.-11.08.2017 r.

Zajęcie w godz. 8:00 -16:00

Półkolonie terapeutyczne, usamodzielniające dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Zima 2018 – w okresie 22.01.2018r do 02.02.2018r

I turnus półkolonii zimowych – 22.01-26.01.2018 r.

II turnus półkolonii letnich – 29.01.-02.02.2018 r.

Zajęcie w godz. 8:00 -16:00

 

 

W ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego realizowany jest Projekt Most ku samodzielności – finansowany ze środków PFRON.

W ramach w/w projektu odbywają się następujące zjecia:

  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, logopedyczne i sensoryczne)
  • Grupowe zajęcia terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych – 3 grupy dzieci młodszych i 3 grupy dzieci starszych.

Projekt trwał od 01.04.2013 – 31.03.2014 roku.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013