Realizowane projekty

Obecnie w ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego realizowany jest Projekt Most ku samodzielności – finansowany ze środków PFRON.

W ramach w/w projektu odbywają się następujące zjecia:

  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, logopedyczne i sensoryczne)
  • Grupowe zajęcia terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych – 3 grupy dzieci młodszych i 3 grupy dzieci starszych.

Projekt trwa od 01.04.2013 – 31.03.2014 roku.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013