Struktura Oddziału KTA Białystok

Białostocki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu zgodnie ze Statutem Krajowego Towarzystwa Autyzmu posiada osobowość prawną. Jako odrębna jednostka organizacyjna posiada własne prawa i obowiązki, prowadzi samodzielnie gospodarkę finasową.  Może niezależnie  pozyskiwać wszelkie fundusze na prowadzenie działalności statutowej.   

Organami Oddziału są:

    • Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
    • Zarząd Oddziału,
    • Komisja rewizyjna.

Kadencja wybieralnych organów  trwa 3 lata.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013