Komisja rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Białymstoku wchodzą:

Katarzyna Bek – przewodnicząca,
Małgorzata Ostrowska  – członek,
Dorota Danowska – członek.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013