Zarząd

W skład Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Białymstoku wchodzą:

 

Karolina Bajer  – Prezes Zarządu,

Monika Hurcewicz  – Wiceprezes Zarządu,
Marcin Kruhlej – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Jakimiuk – Skarbnik,
Anna Klimowicz  – Sekretarz,
Nina Zawadzka – Członek Zarządu
Łukasz Piwowarczyk – Członek Zarządu.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013