Zarząd

W skład Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Białymstoku wchodzą:

Agnieszka Kowalewska  – Prezes Zarządu,
Monika Kożuchowska – Dojlido  – Wiceprezes Zarządu,
Wojciech Jakimiuk – Skarbnik,
Anna Klimowicz  – Sekretarz,
Ewa Ciesłowska  – Członek Zarządu,
Joanna Dzwonkowska  – Członek Zarządu,
Karolina Bajer  – Członek Zarządu,
Łukasz Piwowarczyk – Członek Zarządu.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013