Zarząd

W skład Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Białymstoku wchodzą:

 

Agnieszka Kowalewska  – Prezes Zarządu,

Monika Kożuchowska – Dojlido  – Wiceprezes Zarządu,
Karolina Bajer – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Jakimiuk – Skarbnik,
Anna Klimowicz  – Sekretarz,
Monika Hurcewicz – Członek Zarządu
Łukasz Piwowarczyk – Członek Zarządu.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013