Osoba z autyzmem w środowisku społecznym

Krajowe Towarzystwo Autyzmu zaprasza zainteresowane osoby z terenu Miasta Białegostoku do udziału w cyklu specjalistycznych szkoleń
pt. Osoba z autyzmem w środowisku społecznym” realizowanych w ramach zadania publicznego „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji”.

Program „Osoba z autyzmem w środowisku społecznym” jest skierowany pośrednio do osób ze spektrum autystycznego, a bezpośrednio do następujących grup społecznych i zawodowych:

 • członków rodzin z dziećmi i młodzieżą autystyczną z terenu Miasta Białegostoku,
 • psychologów, logopedów i innych specjalistów oraz terapeutów i nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży ze spektrum autystycznego z terenu Miasta Białegostoku

Szkolenia będą dotyczyć istotnych dla środowiska osób z autyzmem zagadnień tj:

 • Jak powinien przebiegać proces integracji ze środowiskiem dzieci i młodzieży z autyzmem i od czego zależy jego efektywność?
 • Jak uczyć dzieci i młodzież z autyzmem umiejętności, które umożliwiają w przyszłości samodzielne funkcjonowanie, zaradność osobistą i życiową?
 • Jak aktywizować dzieci i młodzież z autyzmem?
 • Jak sprawować nad nimi opiekę, aby nie prowokować zachowań trudnych, nie doprowadzać do powstawania takich zachowań, jak radzić sobie z ich seksualnością?

Cele te chcemy zrealizować poprzez następujące szkolenia:

1. Droga ku dorosłości – samodzielność, integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży z autyzmem.

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz profesjonalistów i wolontariuszy z terenu Miasta Białegostoku.
Liczba uczestników: 35 osób
Realizowane będzie w wymiarze 40 godzin, w formie wykładów i warsztatów.

 • 28 godzin wykładów
 • 12 godzin warsztatów

Treści szkoleń

Moduł I (rodzice i profesjonaliści) – Charakterystyczne dla autyzmu zaburzenia i problemy w rozwoju dzieci i młodzieży mające wpływ na proces adaptacji i integracji ze środowiskiem

 • Charakterystyka zaburzeń autystycznych.
 • Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem.
 • Zaburzenia somatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu

4 godziny wykładów + 3 godziny warsztatów

Moduł II (rodzice i profesjonaliści) – Efektywny proces integracji ze środowiskiem dzieci i młodzieży z autyzmem – planowanie i realizacja

 • Dostępność efektywnych form terapii i edukacji w Polsce
 • Potrzeby osób z autyzmem w procesie edukacji i terapii.
 • Warunki nauczania osób z autyzmem.
 • Budowanie relacji z małym dzieckiem autystycznym.
 • Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka z autyzmem i upośledzonego umysłowo w młodszym wieku szkolnym.

7 godzin wykładów

Moduł III (profesjonaliści) – Kluczowe umiejętności przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania: komunikacja z otoczeniem, samoobsługa i samodzielność, umiejętności społeczne

 • Podstawy analizy behawioralnej.
 • Technika wyodrębnionej próby w nauczaniu osób z autyzmem
 • Podpowiedzi wykorzystywane podczas terapii i edukacji.
 • Wizualizacja jako forma podpowiedzi w nauczaniu samodzielności.
 • Język średnio zaawansowany osób z autyzmem

6 godzin wykładów i 3 godziny warsztatów

Moduł IV (rodzice i profesjonaliści) – Aktywizowanie dzieci i młodzież z autyzmem – zaburzenia motywacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

 • Uwaga i aprobata
 • Wzmacnianie zachowań
 • Gospodarka żetonowa – budowanie systemów motywacyjnych.

3 godziny wykładów i 3 godziny warsztatów

Moduł V (profesjonaliści) – Zachowania trudne – budowanie strategii działania

 • Strategie proaktywne i reaktywne
 • Ocena funkcjonalna zachowania

8 godzin wykładów i 3 godziny warsztatów

Termin realizacji szkoleń; wrzesień – listopad 2014

2. Jak nauczyć dziecko samoobsługi i samodzielności oraz jak zapobiegać trudnym zachowaniom – przyjazna terapia behawioralna – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Warsztaty skierowane są do rodziców bądź opiekunów dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które przejawiają zachowania trudne.
Warsztaty realizowane będą na dziesięciu 3 godzinnych spotkaniach.

Podczas warsztatów rodzice i opiekunowie nabędą kompetencje wychowawcze w zakresie usamodzielniania swoich dzieci, z którymi nie radzą sobie ze względu na występujące u nich zachowania niepożądane związane z nasilonymi zaburzeniami autystycznymi i trudnościami wychowawczymi.

Liczba uczestników; 15-16 osób z Białegostoku

Termin realizacji szkoleń; wrzesień – listopad 2014

3. Szkolenie Seksualność osób niepełnosprawnych

Realizowane będzie w dwóch grupach:

 • 5 godzinne dla rodziców i opiekunów
 • 12 godzinne dla profesjonalistów i wolontariuszy

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez dr Izabelę Fornalik, wykładowcę Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, edukatora seksualnego osób niepełnosprawnych w formie mini wykładów oraz warsztatów.
Adresatami tego szkolenia jest grupa 30 profesjonalistów i wolontariuszy oraz 20 rodziców bądź opiekunów osób z autyzmem z terenu miasta.

Termin realizacji szkoleń; wrzesień – listopad 2014

 

UWAGA !!!
Wszystkie informacje będą udzielanie pod numerem telefonu 85 7497872 w godzinach 10.00 – 18.00.
Dokładny termin i program poszczególnych szkoleń zostanie ustalony po zamknięciu list.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie bądź e-mailem.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013