Podaruj 1 procent podatku

Katarzyna Zielińska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Paweł Małaszyński Więcej »

 

Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza specjalistów, terapeutów, nauczycieli, pracujących metodą integracji sensorycznej na szkolenie pt.: „Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu”.

Zgłoszenia do projektu. Ważna informacja

UWAGA !!!! ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 18 MAJA 2018 ROKU. DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMIESZONY NA STRONIE ORAZ WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W związku z otrzymaną dotacją PFRON na realizację w ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego KTA projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja” serdecznie zapraszamy terapeutów oraz specjalistów

OGŁOSZENIE

W związku z otrzymaną dotacją PFRON na realizację w ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego KTA projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja” serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunówzainteresowanych udziałem swoich dzieci w terapii indywidualnej, zajęciach grupowych

Młodzieżowy Klub dla Osób ze Spektrum Autyzmu

Drodzy Rodzice, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku ma przyjemność poinformować, że w ramach naszej działalności organizujemy I Młodzieżowy Klub Dla Osób Ze Spektrum Autyzmu.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013