Podaruj 1 procent podatku

Katarzyna Zielińska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Paweł Małaszyński Więcej »

 

Walne Zgromadzenie

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, zgodnie z §21 ust. 8 Statutu KTA, informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2018 r., o godz. 17:00 w siedzibie KTA przy ul. Pułaskiego 96 odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału. 

Nowy Zarząd KTA O/Białystok

Pragniemy poinformować, że w związku z rezygnacją dwóch członków zarządu KTA O/Białystok zarząd w dniu 21 czerwca podjął decyzję o dokooptowaniu nowych osób w skład zarządu oraz o ponownym ukonstytuowaniu się.

Zaproszenie do współtworzenia Platformy

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka w związku z realizacją projektu: Autism –PL-LT Platform Supporting Servies LT-PL-2S-115 zaprasza wszystkie placówki i organizacje z województwa podlaskiego

Autism –PL-LT Platform Supporting Servies

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Białystok wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Kaunas Pranas Daunys Center of Education w Kownie realizują projekt Autism –PL-LT Platform Supporting Servies. Celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej między instytucjami w zakresie rozwijania bardziej zintegrowanej i lepszej jakości usług publicznych dedykowanych osobom z autyzmem i ich rodzinom poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

Silny rodzic

Wspólnie z Fundacją „DIALOG” oraz Białostocką Grupą Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera zapraszamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością do udziału w Projekcie „Silny rodzic – Białostocka Grupa Wsparcia Rodziców wychowujących osoby z niepełnosprawnością

W ramach projektu odbędą się warsztaty i zajęcia dla rodziców. Żeby rodzice mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013