Szkolenie z zakresu komunikacji metodą PECS

SZKOLENIE PECS – 1 poziom, termin: 9-10.12.2017r.

Miejsce szkolenia: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
ul. K. Pułaskiego 96 15-338 Białystok. Cena 900 zł
PECS to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dedykowana głównie osobom ze spektrum autyzmu. Jest jedynym dostępnym w Polsce kompleksowym programem, służącym do szybkiej nauki umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu.

Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się, takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami w wieku przedszkolnym, notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę.

Szkolenie poprowadzi – Magdalena Kaźmierczak posiadająca tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology
w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci
i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu
i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli
i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 roku, Magda pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants
of Poland.

Czego się dowiesz na szkoleniu podstawowym?

 • Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego;
 • Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji;
 • Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji;
 • Dowiesz się, jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej;
 • Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji.

* (informacje o szkoleniach ze strony: pecs-poland.com )

Tryb i zasady zapisów na szkolenie:

 • Osoba zainteresowana szkoleniem pobiera i wypełnia kartę zgłoszenia (pobierz kartę).
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyła na adres e-mail organizatora szkolenia, tj. kta@kta.bialystok.pl
 • Czeka na e-mail odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).
 • W ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia osoba zainteresowana otrzymuje wiadomość e-mail
  z informacją, że została przyjęta na szkolenie (wówczas w e-mailu podane są dane do przelewu) lub z informacją, że znajduje się na liście rezerwowej, ZAWSZE WYSYŁAMY TAKĄ WIADOMOŚĆ
  E-MAIL, więc jeśli nie dotarł, prosimy o sprawdzanie SPAMu, a dopiero po tym o kontakt mailowy (kta@kta.bialystok.pl) lub telefoniczny (85 719 48 91) z organizatorem szkolenia.
 • Po odebraniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa i danymi do przelewu, należy w ciągu 7 dni roboczych wpłacić zaliczkę – 50% kosztu szkolenia. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację
  z uczestnictwa. Zaliczka jest bezzwrotna!
 • Po dokonaniu wpłaty Uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego, że została ona odnotowana
  na koncie bankowym.
 • Pozostałej części opłaty Uczestnik dokonuje 21 dni wcześniej przed planowanym terminem szkolenia.
 • W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia wraz z dopiskiem: szkolenie PECS.
 • Faktura przekazywana jest w dniu szkolenia. Jeśli Uczestnik potrzebuje jej przed dokonaniem płatności, prosimy o taką informację na adres: kta@kta.bialystok.pl.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota lub – jeśli będzie taka możliwość – zaproponowany inny termin szkolenia.
 • Koszt szkolenia: 900 zł brutto

Pytania i uwagi przyjmowane są telefonicznie (tel. 85 719 48 91) lub pocztą internetową
(e-mail: kta@kta.bialystok.pl).

Kurs spełnia większość wymagań członkostwa ASHA (ang. American Speech-Language-Hearing Association) i/lub BACB (ang. Behavior Analyst Certification Board)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013