Tagi: III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

2014-05-18_targi-ekonomii-spolecznejW tym roku po raz trzeci zapraszamy na Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Impreza ta odbędzie się 18 maja przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Podczas niej prezentować swoje produkty i usługi będą podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) działające nie dla zysku, ale w celach społecznych. Wystawom towarzyszyć będzie program artystyczny prezentowany na scenie.
Kolejny już rok impreza będzie odbywała się dzięki wielkiej pracy społecznej, osób z wielu organizacji i instytucji oraz wolontariuszy. Organizatorami Targów są Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Wydarzenie to będzie okazją do zaprezentowania działalności organizacji społecznych w szerokiej przestrzeni miejskiej. Podczas Targów część z nich będzie miała możliwość prezentowania się na stoiskach rozstawionych wokół Placu. Wszystkie zainteresowane organizacje będą miały możliwość krótkiej prezentacji swojej działalności ze sceny rozstawionej przed ratuszem. Instytucje te wspierają dzieci, osoby niepełnosprawne, bezdomnych, bezrobotnych.
Program Targów jest skierowany do mieszkańców województwa, wśród których ważne jest popularyzowanie ekonomii społecznej – trudnego tematu w lekkiej formie. Jednocześnie będzie można pobawić się, potańczyć wspólnie, posłuchać mini koncertów ze sceny. Podczas targów przewidziane są animacje i zabawy z „Klanzą” i spektakl dla dzieci w wykonaniu „Teatru Narwal”, występy taneczne oraz występy zespołów, w tym zespołu ROKI. Imprezę tworzy swoim występem zespół folkowy Czeremszyna.
O wyjątkowym znaczeniu Targów dla naszego regionu świadczy objęcie ich patronatem honorowym przez Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku, co jest potwierdzeniem, iż jest to największa impreza w województwie podlaskim podejmująca tematykę ekonomii społecznej. Impreza ta od trzech lat cieszy się dużym zainteresowaniem i jest niepowtarzalną okazją do wyjścia organizacji społecznych w przestrzeń miasta Białegostoku. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013