Tagi: Izabela Fornalik

Warsztaty z pedagogiem specjalnym i edukatorem seksualnym dr Izabelą Fornalik

Warsztaty z pedagogiem specjalnym i edukatorem seksualnym dr Izabelą Fornalik p.t. „Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu”.

Osoba z autyzmem w środowisku społecznym

Krajowe Towarzystwo Autyzmu zaprasza zainteresowane osoby z terenu Miasta Białegostoku do udziału w cyklu specjalistycznych szkoleń
pt. Osoba z autyzmem w środowisku społecznym” realizowanych w ramach zadania publicznego „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji”.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013