Od wsparcia do samodzielności

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.
 
Czas realizacji: od 11 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. 
 
Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera poprzez zapewnienie im jak najlepszych form wsparcia.
W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników. Odbiorcami zadania będzie grupa dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z terenu Miasta Białegostoku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera.
 
Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:
 

Zajęcia indywidualne:  

  1. Fizjoterapia.
  2. Muzykoterapia.
  3. Terapia Sensoryczna.
  4. Terapia Psychologiczna.


Zajęcia grupowe:  

  1. Trening Umiejętności Społecznych.
  2. Trening Zdolności Praktycznych.
  3. Legoterapia.
  4. Trening Umiejętności Społecznych - Audiowizualny.
  5. Trening Poznawania Własnych Emocji.
  6. Zajęcia Integracyjne Poprzez Ruch.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111160 / 16 / 3 ~