Wsparcie teraputyczne dla dzieci w OSTO

Projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok, obejmuje kompleksowe wsparcia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu Białegostoku. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia indywidualne oraz grupowe obejmujące formy terapeutyczne odpowiadające na najbardziej deficytowe obszary funkcjonowania dzieci i młodzieży z ASD (wskazane przez rodziców w przeprowadzonym na potrzeby przygotowania oferty badaniu).

 

Czas realizacji: od marca 2020 do listopada 2020  

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy terapii:

  • Terapię ręki
  • Wakacyjny TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114050 / 59 / 8 ~