Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny.

 
Czas realizacji: od 1 września 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 

 

Celem głównym zadania jest prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat, z niepełnosprawnościami w celu poprawy ich funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników. Odbiorcami zadania będzie grupa dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera.

 
W ramach zadanie publicznego, zostaną zrealizowane poniższe formy wsparcia:

  1. Logorytmika
  2. Zajęcia z Neurologopedą
  3. Trening słuchowy metodą A.Tomatisa®
  4. Rehabilitacja ruchowa
  5. Terapia Psychologiczna
  6. Trening Zastępowania Agresji (zajęcia grupowe)
  7. Trening Poznawania Własnych Emocji (zajęcia grupowe)

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111160 / 16 / 3 ~