Odkrywamy autyzm 2022

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 
Czas realizacji: od 9 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy członkom rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunom, wolontariuszom oraz nauczycielom pracującym z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ASD) z terenu województwa podlaskiego, poprzez przeprowadzenie serii szkoleń i warsztatów.

 

Tematyka szkoleń: 

  1. Diagnoza funkcjonalna i tworzenie efektywnego indywidualnego programu terapeutycznego.
  2. Szkolenie podstawowe z zakresu pracy z uczniem z autyzmem – (9 szkoleń dla przedstawiciel szkół i placówek edukacyjnych).
  3. Szkolenie "Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?".
  4. Szkolenie "Strategie ułatwiające uczenie się i zwiększające samodzielność osób z ASD inspirowane filozofią TEACCH".


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114039 / 48 / 8 ~