Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Czas realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
 
W projekcie prowadzone są następujące działania:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Integracja sensoryczna

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu poprzez specjalistyczną terapię prowadzoną w ramach całościowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi sprzężonymi z nim niepełnosprawnościami w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzież ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku (OSTO).


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 84429 / 87 / 2 ~