Samodzielność w codzienności

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Czas realizacji: od 1 czerwca 2022 r. do 10 grudnia 2022 r. 

 
Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, poprzez rozwój umiejętności.

W ramach zadania zaplanowane zostały zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych (TUS komputerowy), który przyczyni się do uzyskania jak największej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111163 / 19 / 5 ~