Biebrzańskie Wędrówki

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM" w ramach zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Województwa podlaskiego zorganizowało wycieczki dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców/opiekunów, dzięki którym uczestnicy w atrakcyjny sposób, poznają uroki regionu oraz walory turystyczno–przyrodnicze Województwa Podlaskiego.

 
PROGRAM 

 

Wędrówka pierwsza pt. "Wilcze Wrota", 09.06.2023 r. w godzinach 8.00-17.00 

  1. Piesza wędrówka w okolicach Goniądza (ok. 2 godziny), po torfowisku wysokim, wśród wielu roślin w tym owadożernej rosiczki oraz przejście śródbagienną kładką, biegnącą przez torfowisko niskie. Podczas wędrówki można będzie obserwować ptaki, zapoznać się ze światem płazów, gadów lub obserwować ślady żerowania bobrów.
  2. Zwiedzanie Muzeum Wilka, wizyta pozwoli zrozumieć nasze obawy względem nich, przełamać niektóre stereotypy, poznać rolę wilków w ekosystemie i ocieplić ich wizerunek. Zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję zobaczyć zgromadzone rzeźby, obrazy, zdjęcia, plakaty i przedmioty codziennego użytku, których motywem przewodnim są wilki.
  3. Warsztaty ekologiczne z własnoręcznymi odlewami gipsowych tropów.
  4. Ognisko – ostatni punkt wycieczki.

 

Wędrówka druga pt. "Twierdza Osowiec", 28.08.2023 r. w godz. 8.00-17.00 

  1. Zwiedzanie Muzeum Twierdzy Osowiec, które znajduje się na terenie Fortu I w miejscowości Osowiec-Twierdza. Muzeum położone jest na obszarze jednostki Wojska Polskiego, zwiedzanie odbędzie się z przewodnikiem. Podczas 2-godzinnej wycieczki zobaczymy zbiory militari w podziemiach twierdzy.
  2. Zajęcia edukacyjne w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, które zostaną indywidualnie przygotowane i dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.
  3. Obiad - ostatni punkt wycieczki.
     

Wszystkich chętnych uczestnictwem w Biebrzańskich Wędrówkach, zapraszamy do składania zgłoszenia telefonicznie pod nr 85 71 48 91 lub 505 373 539 lub na adres fundacja@kta.bialystok.pl 


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111164 / 20 / 6 ~