Prawdziwa edukacja: jak być dobrym dla siebie i innych

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

 
Czas realizacji: od 1 maja 2023 r. do 15 października 2023 r.  
 
 

Celami głównymi zadania jest  pokazanie prawdy o życiu poprzednich pokoleń, uwrażliwienie na piękno historii naszego kraju, wskazanie siły i dobra działań społecznych oraz wzmocnienie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. 

 

W ramach zadania planujemy zorganizować 1 jednodniowy wyjazd edukacyjny z Białegostoku do Warszawy. Wyjazd odbędzie się 1 września 2023 r . W wyjeździe weźmie 40 osób. Do udziału w projekcie zaprosimy młodzież w wieku 10-18 lat, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale również ich rodzeństwo oraz rodziców/opiekunów, zamieszkujących teren województwa podlaskiego.
 

W trakcie wyjazdu zaplanowaliśmy kilka podstawowych aktywności:

  1. Prawda o życiu poprzednich pokolenia: przejazd retro Jelczem „ogórkiem” po Warszawie z lokalnym przewodnikiem oraz wizyta w Muzeum życia w PRL
  2. Piękno historii naszego kraju: wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie, w tym zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (ok. 80 minut) oraz warsztaty dostosowane do osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza do osób w spektrum autyzmu). Czas trwania 60 minut.
  3. Siła i dobro działań społecznych: wizyta w Klubokawiarni "Życie jest fajne" prowadzonej przez Fundację Ergo Sum. Kawiarnia jest miejscem, w którym pod czujnym okiem trenerów pracy pracują osoby dorosłe ze spektrum autyzmu. W ramach wizyty spotkamy się z przedstawicielem Fundacji opiekującej się tym projektem i poznamy ich historię.
  4. Gra poznawcza: na początku wycieczki każdy uczestnik dostanie kartę gry dotyczącej miejsc odwiedzanych w Warszawie, którą stworzymy na potrzeby naszego wyjazdu. Żeby odpowiedzieć na pytania, młodzież będzie musiała aktywnie i uważnie uczestniczyć we wszystkich aktywnościach tego dnia. Na koniec każdy z uczestników gry otrzyma drobne upominki. Gra ma za zadanie utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności, co stanowi bezpośrednie wsparcie w zakresie edukacyjnym.

 

Partner Projektu Fundacja "NASZA PLANETA"


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111160 / 16 / 3 ~