Półkolonie

Dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zapraszamy na półkolonie terapeutyczne.

 

Celami półkolonii terapeutycznych są:

  • kontynuacja całorocznego procesu terapeutycznego poprzez doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie umiejętności społecznych i samoobsługi;
  • promowanie zdrowego stylu życia i atrakcyjne zagospodarowanie czasu pozaszkolnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • rozwój pasji i zainteresowań artystycznych poprzez naukę różnorodnych form ekspresji twórczej;
  • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów z zaburzoną sferą koordynacji ruchowej, niezbornością motoryczną, wynikającą z nieprawidłowości w odbiorze bodźców sensorycznych;
  • wsparcie grupy rówieśniczej i dorosłych w wyjaśnianiu trudnych sytuacji życia codziennego;
  • wzrost poczucia własnej wartości poprzez satysfakcję z efektów pracy indywidualnej i współpracy zespołowej;
  • wsparcie rodziny poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia terapeutycznego oraz aktywną pomoc w trudnym procesie rehabilitacji.

Zajęcia są prowadzone przez 2 doświadczonych terapeutów, wspieranych przez wolontariuszy. Wykorzystywane są specjalistyczne metody, narzędzia i pomoce terapeutyczne, które odpowiadają na potrzeby dzieci i młodzieży z autyzmem. Program półkolonii jest opracowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników. Zawiera aktywne formy treningu grupowego, aktywizację sportową, kulturalną, różne rodzaje ekspresji twórczej.

 

Zajęcia trwają zazwyczaj 8 godzin dziennie w godz. 8:00-16:00.  

 
W trakcie półkolonii odbywa się praca nad zaburzeniami w sferze komunikacji, kompetencji społecznych a odpowiednio dobrane strategie pracy indywidualnej i grupowej pozwalają rozładować napięcie emocjonalne, niepokój, złość, a także obniżą poziom pobudzenia i lęku. W czasie turnusu podopieczni uczęszczają do miejsc użyteczności publicznej, gdzie w praktyce realizują umiejętności życia społecznego i współpracy w grupie kontynuując cele terapeutyczne zdobyte na zajęciach indywidualnych i grupowych mając szanse na uzyskanie samodzielności i samoobsługi w codziennym życiu.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114054 / 63 / 10 ~