Autyzm - Lepsze Jutro. Wsparcie dla dzieci i rodzin

Projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok. Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz edukacja rodziców.

 
Czas realizacji: od 1 marca do 15 listopada 2019 r. 

 
W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.

  • Terapia SI (Integracji Sensorycznej)
  • Legoterapia (zajęcia grupowe)
  • Muzykoterapia
  • Terapia ręki
  • Trening Skutecznego Rodzica (TSR) – warsztaty dla rodziców


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111160 / 16 / 5 ~