Odkrywamy autyzm

Projekt finansowany z dotacji PFRON przyznanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku , którego grupą docelową projektu są opiekunowie i kadra (nauczyciele pracujący w szkołach z uczniami z ASD) bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność intelektualną.

 

Czas realizacji: od sierpnia 2020 do grudnia 2020 

 

W ramach projektu zostanie zrealizowana seria szkoleń dla nauczycieli (rad pedagogicznych) z terenu województwa podlaskiego do których zostanie wybranych 15 szkół w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu. W szkoleniach weźmie udział minimum 350 nauczycieli pracujących z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ASD). W pierwszej kolejności szkolenia będą skierowane do rad pedagogicznych z terenów wiejskich, gdzie świadomość na temat zaburzeń jest najniższa. Szkolenia będą trwały po 3 godziny i obejma następujące zagadnienia:

 • definicja autyzmu
 • przyczyny autyzmu
 • funkcjonowania poznawcze osób z autyzmem
 • triada zaburzeń autystycznych
 • terapia autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • przepisy prawa o edukacji ucznia z niepełnosprawnością
 • autostymulacja
 • stereotypie
 • warsztaty sensoryczne
 • jak czują się osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111158 / 14 / 3 ~