Otwarci na świat 2019

Projekt finansowany z dotacji PFRON przyznanej przez Miasto Białystok, kórego odbiorcami jest grupa dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe) z terenu Miasta Białegostoku.

 

Czas realizacji: od czerwca 2019 do grudnia 2019 

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy terapii:

  • TUS komputerowy
  • Fizjoterapia
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Hipoterapia
  • Zajęcia na basenie


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114038 / 47 / 7 ~