Klub młodzieżowy osób z autyzmem

Projekt finansowany z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Czas realizacji: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Zadanie publiczne obejmuje program wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym na obszarach wiejskich) ze względu na spektrum autyzmu (ASD) z terenu Województwa Podlaskiego. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia klubu młodzieżowego dla osób z ASD, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114041 / 50 / 10 ~