Ludzie KTA

Zarząd KTA O/Białystok


Karolina Bajer – prezes zarządu 

Absolwentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, gdzie zdobyła tytuł magistra politologii w zakresie dziennikarstwa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i oligofrenopedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku oraz Fundacji „Wiem i Pomagam”.


Marcin Kruhlej – wiceprezes zarządu 

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu zarządzania oświatą oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbył staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Od 2016 roku dyrektor Ośrodka Szkolno–Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Od czerwca 2018 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku. Członek komisji rewizyjnej Porozumienia Autyzm-Polska oraz Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu.


Monika Hurcewicz – wiceprezes zarządu 

Trener pracy zatrudnienia wspomaganego, ukończyła kurs dialogu motywacyjnego, od 2014 roku prowadzi spotkania Białostockiej Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami, terapeutami, rodzicami oraz osobami opiekującymi się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czynnie działa na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin.


Wojciech Jakimiuk – skarbnik
Anna Klimowicz – sekretarz
Nina Zawadzka – członek zarządu
Paulina Zamana-Grzybowska – członek zarządu  


Komisja rewizyjna KTA O/Białystok:


Dorota Danowska – przewodnicząca
Agnieszka Kowalewska – członek
Ignacy Gromek – członek 


Kierownik biura KTA O/Białystok: Katarzyna Głowacka 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Białostockiego Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku. Przez ponad piętnaście lat związana zawodowo z promocją i marketingiem na rynku podlaskim. Ukończyła szkolenia z zakresu strategii i technik negocjacji, zarządzanie sprzedażą i relacja z klientem oraz z zakresu e-marketingu. Od marca 2019 r. jest Kierownikiem biura Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, gdzie koordynuje pracę Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego oraz kieruje sekretariatem Fundacji Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM".


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111162 / 18 / 4 ~