Samodzielność w codzienności

Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Białymstoku finansowany ze środków PFRON.

 
Czas realizacji: od 11 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 
Celem projektu: jest podniesienie poziomu samodzielności w codziennym życiu grupy 25 osób z niepełnosprawnością oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi autyzmu i zespołem Aspergera z Województwa Podlaskiego. Poprzez rozwój umiejętności i obszarów funkcjonowania, które przyczynią się od uzyskania jak największej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
 

W ramach zadania zaplanowane zostały działania mające w szczególności służyć podnoszeniu kompetencji niezbędnych uczestnikom do samodzielnego życia i wykonywania czynności dnia codziennego. Mają temu służyć różne formy wsparcia
i rehabilitacji społecznej oraz sensorycznej.

 

Zaplanowane zostały:

  • Trening usamodzielnienia
  • Zajęcia grupowe "Integracja poprzez ruch
  • Zajęcia grupowe "W krainie zapachów i kolorów"
  • Fizjoterapia
  • Terapia pedagogiczna


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114037 / 46 / 7 ~