TUS

TUS (Trening Umiejętności Społecznych) 


Grupowe zajęcia uspołeczniające dla małych dzieci, bez rodziców. 

 

Rozwijanie umiejętności:

 • rozróżniania i identyfikowania podstwowych emocji
 • panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie
 • prawidłowych wzorców komunikowania się
 • przestrzeganie zasad i norm społecznych
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami
 • odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów
 • wyrażania siebie i własnego zdania

Zajęcia odbywają się w cyklach kilkunastu spotkań trwających 60 min. Prowadzone są przez 2. osoby.

 

Grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci starszych i młodzieży
(dzieci z autyzmem wyskofunkcjonujacym i Zespołem Aspergera)

 

Cele:

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres)
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego
 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi
 • rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniam
 • nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
 • poznanie technik rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów

Zajęcia odbywają się w cyklach kilkunastu spotkań trwających od 1,5 do 2 godz. Prowadzone są przez 2. osoby.

 
Cele i program zajęć grupowych są dostosowywane do potrzeb uczestników grupy i mogą ulegać modyfikacji. Programy zajęć grupowych realizowane są za pomocą różnych metod i technik, tak aby jak najefektywniej i przy jak najmniejszym koszcie emocjonalnym dziecka osiągnąć zamierzone cele.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111158 / 14 / 4 ~