Wsparcie osób z ASD W OSTO

Projekt opłacany jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
 
Czas realizacji: od 1 do 31 grudnia 2020 r.
 
W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Został zakupiony dodatkowy sprzęt i wyposażenie do prowadzonych w ramach placówki różnych form wsparcia:

  • Treningów umiejętności życia codziennego
  • Terapii Pedagogicznej
  • Zajęć sportowych
  • Zajęcia grupowych TUS

Zadania realizowane w Białymstoku, poprzez wydzieloną w ramach KTA O/Białystok jednostkę organizacyjną (placówkę): Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114046 / 55 / 11 ~