Otwarci na świat 2021

Projekt finansowany z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 
Czas realizacji: od 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 
W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną (grupa 30 osób z terenu Miasta Białystok). Formy zajęć i terapii zaplanowane w projekcie zostały dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

W ramach projekty zaplanowane formy wsparcia :

  • Wakacyjny trening umiejętności życia codziennego
  • Indywidualna terapia pedagogiczna
  • Fizjoterapia
  • Zajęcia na basenie
  • Integracja sensoryczna

Zadania będą realizowane w Białymstoku na terenie Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114050 / 59 / 8 ~