Dobre miejsca w BOF

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA oraz Fundacja Przystanek Autyzm realizują projekt pt. "Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem".

  

Czas trwania: 01.08.2022 – 31.12.2023  

  

Cel projektu: 

 • Utworzenie i prowadzenie centrum usług specjalistycznych na rzecz osób z ASD i ich opiekunów (m.in. terapia SI, pedagogiczna, behawioralna, fizjoterapia),
 • Prowadzenie usług asystenckich na rzecz osób z ASD,
 • Stworzenie i prowadzenie miejsca opieki wytchnieniowej w formie mieszkalnictwa wspieranego,
 • Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD. 
   

Grupa docelowa: 

 • osoby, które mieszkają na terenie gmin: M. Białystok, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zabłudów, Czarna Białostocka, Wasilków i Turośń Kościelna,
 • osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

 

Rekrutacja: 

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

Można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu, tj. 15–062 Białystok, ul. Warszawska 6A. Dokumenty można także przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: projektbof@kta.bialystok.pl. Wszystkie osoby spełniające formalne kryteria udziału zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (w zależności od sytuacji - razem z rodzicami).

 

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają: 

 • Joanna Sienkiewicz, tel: + 48 728 378 783,
 • Dorotą Maksimiuk, tel. + 48 503 824 000.

  
DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

 • Formularz zgłoszeniowy do projektu

 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.


formularz_zgloszeniowy___...
[ 282 kB ]

regulamin_rekrutacji_proj...
[ 272.5 kB ]
 
Projekt pt. „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem" nr RPO.07.02.02-20-0018/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114039 / 48 / 8 ~