Klub młodzieżowy

Projekt obejmuje program wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym na obszarach wiejskich) ze względu na spektrum autyzmu (ASD) z terenu Województwa Podlaskiego. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia klubu młodzieżowego dla osób z ASD, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników, w ramach których będą także zorganizowane zajęcia na basenie.


Cele realizacji zadania publicznego obejmują:

 

  1. Zapewnienie młodzieży ze spektrum autyzmu form aktywności społecznej odpowiadającej specyfice ich niepełnosprawności.
  2. Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego wynikającego z zaburzeń ze spektrum autyzmu, wśród młodzieży dotkniętej tymi zaburzeniami.
  3. Usprawnienie funkcjonowania w różnych obszarach aktywności młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, prowadzące do zwiększenie poziomu aktywności w różnych dziedzinach życia.
  4. Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwoju (ASD)
  5. Usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

Całość działań to starannie opracowany program, scenariusz i ustalone reguły, które będą dawały dzieciom, młodzieży i rodzinom niezbędne poczucie bezpieczeństwa i komfort.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114041 / 50 / 10 ~