Autyzm - lepsze jutro. Wsparcie dla dziecka i rodziny na rok 2020

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

 

Czas trwania projektu: 01.03.-15.11.2020 r. 

 

Zajęcia dla dzieci 

  • Dogoterapia - 10 godzin dydaktycznych na dziecko
  • Legoterapia (zajęcia grupowe) - 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne
  • Muzykoterapia - 10 godzin dydaktycznych na dziecko
  • Terapia ręki - 10 godzin dydaktycznych na dziecko
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - 40 godzin dydaktycznych na dziecko

  

Warsztaty dla Rodziców 

  • Trening Skutecznego Rodzica (TSR) - 8 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu

Trening umożliwia zdobycie nowych, sprawdzonych umiejętności w komunikacji, pozwalających nawiązać dobre relacje z innymi osobami. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

  
Warsztaty dla Rodzeństwa 

  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży, której rodzeństwo ma autyzm lub zespół Aspergera – (zajęcia grupowe) - 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne.

Warsztaty, na których dzieci dowiedzą się, czym jest autyzm dla zdrowego dziecka. Jak odnaleźć się w relacji z rodzeństwem oraz jak komunikować się z otoczeniem. Nauczą się rozpoznawać i wyrażać swoje stany emocjonalne oraz wzmocnią swoje poczucie wartości.

 
Kryteria formalne dla beneficjentów: 

  • zameldowanie na terenie miasta Białegostoku,
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - ważne na czas trwania projektu
  • wypełnione zgłoszenie

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114039 / 48 / 8 ~