Autyzm - Lepsze Jutro

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera z terenu miasta Białystok.

 
Czas realizacji: od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r. 

 
W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.

  • Terapia integracji sensorycznej (SI)
  • Legoterapia – zajęcia grupowe
  • Muzykoterapia


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111162 / 18 / 4 ~