Rehabilitacja 25 PLUS

Projekt finansowany ze środków PFRON, odbiorcami są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 

Czas realizacji: od 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.   

 

Celem projektu jest dzięki oddziaływanie edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114051 / 60 / 8 ~