Rehabilitacja osób z autyzmem w Domu Dziennej Pomocy w Czeremsze

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".
 
Czas realizacji: od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r. 

  • Indywidualna Terapia Sensoryczna
  • Indywidualna Terapia Pedagogiczna
  • Fizjoterapia - rehabilitacja osób z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności podopiecznych, poprzez specjalistyczną terapię prowadzoną w ramach indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmem w Dziennym Domu Pomocy w Czeremsze.
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114044 / 53 / 10 ~