Aktualności

27 stycznia 2023, piątek    438
KTA poszukuje osób do pracy jako opiekun w ramach usług opieki wytchnieniowej

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku poszukuje osób chętnych do pracy jako opiekun w ramach usług opieki wytchnieniowej.
 

Zakres obowiązków: 

  • sprawowanie opieki wytchnieniowej nad osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną) jako wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci/osób z niepełnosprawnościami;
  • czasowe odciążenie rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 
Wymagania: 

  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością ze względu na autyzm lub co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnością (autyzmem), w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu.

 
Miejsce pracy: siedziba KTA O/Białystok, ul. Pułaskiego 96 lub Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem, ul. Warszawska 6A lub miejsce zamieszkania osób z niepełnosprawnością.
 

Warunki pracy na stanowisku: 

  • elastyczny czas pracy i ilość godzin pracy ustalany indywidualnie z uczestnikami programu;
  • forma zatrudnienia: umowa zlecenie;
  • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia;
  • możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania osób korzystających z usług asystenckich.

 
Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres mkruhlej@kta.bialystok.pl w terminie do 7 lutego 2023 r. w tytule wiadomości wpisując: "Opieka wytchnieniowa". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 84428 / 86 / 3 ~