Aktualności

3 kwietnia 2024, środa    1167
Poszukujemy osób chętnych do pracy jako "Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnością"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku poszukuje osób chętnych do pracy jako "Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnością".
  
Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku asystentosób niesamodzielnych: 

 • Udzielanie pomocy oraz sprawowanie niezbędnej opieki nad podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy w Czeremsze.
  Opracowanie i realizacja planu wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną,
 • Wsparcie w czynnościach życia codziennego lub świadczenie pomocy bezpośredniej, związanej z opieką nad osobą niesamodzielną (wsparcie i pomoc podczas posiłków, czynności higienicznych oraz świadczenie niezbędnej pomocy w bezpośredniej pielęgnacji).
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych uczestników.
 • Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia, podtrzymywania i rozwijania samodzielności życiowej oraz aktywizacji społecznej.
 • Prowadzenie i animowanie zajęć,
 • Zapewnienie uczestnikom kontaktów z otoczeniem,
 • Współpraca z rodzinami, najbliższym otoczeniem

 
Wymagania:
 

 • kreatywność oraz empatia,
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji,
 • mile widziane uprawnienie zawodowe w zakresie: pedagogiki, pracy socjalnej, terapeuty środowiskowego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta lub opiekuna osób niepełnosprawnych a także doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • mile widziane również doświadczenie w pracy z osobami z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i/lub niepełnosprawnością intelektualną.

 
Zapewniamy:
 

 • umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • osoby zamieszkałe na terenie Hajnówki i Bielska Podlaskiego możliwość dojazdu do placówki wraz z podopiecznym jako opiekun.

 
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: dobremiejsce@kta.bialystok.pl 
 
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: Dzienny Dom Pomocy „Dobre Miejsce” w Czeremsze - ul. Duboisa 13, 17-240 Czeremcha, tel. 734 194 799.
 
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami.  

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111160 / 16 / 3 ~